Koolitus on mõeldud lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, õpetaja abidele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, sotsiaaltöötajatele jne

Koolituse sisu:

  • Käitumisprobleemid (sotsiaalsed, emotsionaalsed ja käitumisraskused)
  • Koostöö lapse käitumisprobleemide korral
  • Koostöö püsivamate käitumisprobleemide korral
  • Ebasoovitava käitumise ohjeldamine ja positiivse käitumise kinnitamine
  • Praktilised strateegiad lapse käitumisraskuste vähendamiseks
  • Koostöö lapsega – mäng kui emotsionaalse ja sotsiaalse arengu toetaja

Lektor: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Õppekeel: eesti või vene keel

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee