Koolitus on mõeldud lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, õpetaja abidele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, sotsiaaltöötajatele jne

Koolituse sisu:

  • Tõhus keeleõpe (tänapäevased seisukohad teise keele õppimise ja omandamise kohta).
  • Teise keele tõhusa õppe põhimõtted.
  • Teise keele õppijat toetavad töövõtted.

Lektor: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Õppekeel: eesti või vene keel

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee