Koolitusele on oodatud koolide, lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajad, juhid ja kasvatajad, klassijuhatajad, klassiõpetajad, õppealajuhatajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad,  nõustajad jne

Koolituse sisu:

  • HEV õpilaste märkamine. HEV mõiste ja liigitus toetudes seadusandlusele;
  • Õpiraskustega õpilaste tüüpilised erisused, HEV esinemine erinevates raskusastmetes ning selle arvestamine õpetaja igapäevatöös. Õppe sisu ja protsessi kohandamine. Case stady;
  • Kooli tugisüsteemid, meeskonnatöö õpetajate, tugispetsialistide ja lastevanemate vahel, viimaste toetamine.

Lektor: Viivi Neare PhD – 2018 aastal EV Presidendi poolt saanud tunnustatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga kui eesti elu edendaja eripedagoogina ja koolitajana.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee