Koolitus on mõeldud lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, õpetaja abidele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, sotsiaaltöötajatele jne
Koolituse sisu:

  • Seadusandlik alus väikese rühma moodustamiseks koolis ja IÕK koostamine;
  • Õpetamise eripära ja korraldus väikeklassis või väiksemas rühmas, neisse soovitatud õpilaste tundmise olulisus;
  • IÕK koostamise põhipunktid, praktiline IÕK juurde kuuluva õpetaja töökava koostamine.

(Antud teema käsitluseks ja tõeliselt heade õpiväljundite saavutamiseks on vaja, et kuulajatel oleks kaasa võetud oma klassi või aine kava antud ajalõiguks ja/või ka olemasolev individuaalne õppekava mõnele õpilasele.)

Lektor: Viivi Neare PhD – 2018 aastal EV Presidendi poolt saanud tunnustatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga kui eesti elu edendaja eripedagoogina ja koolitajana.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee