Koolitus on mõeldud õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, sotsiaaltöötajatele jne

Koolituse sisu:

  • Õpilase toetamine koolis.
  • Õpiabi osutamine ja õpiabi sisu.
  • Tugisüsteem koolis ja võrgustikutöö nii koolis kui ka väljaspool kooli.
  • Muutused õppimisel – õpetamisel.
  • Erinevatel meeltel põhinev õppimine, koosõppimise vormid.
  • Õpetaja põhiroll haridulike erivajadustega laste õpetamisel.

Lektor: Ruuda Lind – eripedagoog, logopeed

Õppekeel: eesti keel

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee