fbpx

Sihtgrupp: Ühingute, haridus-, sotsiaal- ja kultuuriasutuste liikmed, kes tegelevad organisatsioonis projektide ja rahataotluste koostamisega

Koolituse eesmärk:

 • tõsta kodanikuühenduste suutlikkust kvaliteetsete teenuste pakkumisel;
 • parandada projektikirjutamise oskuseid;
 • toetada organisatsiooni arengut ja arendamist;
 • tõsta juhtorgani arendamise abil ühenduse institutsionaalset võimekust ja suutlikkust.

Koolituse teemad:

 • koostöö ja kommunikatsioon projektis;
 • projekti eesmärkide määratlemine;
 • projekti struktuur;
 • projekti tegevuskava;
 • projekti ressursid;
 • eelarve kujunemine ja põhimõtted;
 • projekti vormistamine;
 • koostöö fondidega;
 • projektijuhtimise põhimõtted;
 • aruandlus;
 • fondide ja rahastamisallikate tutvustus, nende erinevused ja aruandlus.

Koolituse maht: 8 ak.t

Oodatav tulemus:

 • suureneb suutlikkus tulude teenimiseks läbi teenuste turustamise ja projektipõhise tegevuse

Väljundid: koolitusel osalejad oskavad lähtuvalt ühenduse strateegiast määratleda projekti probleeme ning eesmärke, vormistada projekti sisulist kirjeldust ja eelarvet.

Koolitusmetoodika: koolitus on üles ehitatud materjali tutvustusele teoreetilise loengu, arutelu, grupitööde ja praktiliste ülesannete vormis, kujundades sellega paremat arusaamist meeskonnatöö ja koostöösuhete vajadustest

Õppekeel: eesti või vene keel

Info ja registreerimine:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
Telefon: 335 2137; 335 2707
E-post: info@kvkoolitus.ee