Sihtgrupp: ühingute, haridus-, sotsiaal- ja kultuuriasutuste liikmed, kes tegelevad organisatsioonis projektide ja rahataotluste koostamisega

Eesmärk: tõsta kodanikuühenduste suutlikkust kvaliteetsete teenuste pakkumisel, parandada projektikirjutamise oskuseid, toetada organisatsiooni arengut ja arendamist, tõsta juhtorgani arendamise abil ühenduse institutsionaalset võimekust ja suutlikkust.

Sisu:

 • koostöö ja kommunikatsioon projektis;
 • projekti eesmärkide määratlemine;
 • projekti struktuur;
 • projekti tegevuskava;
 • projekti ressursid;
 • eelarve kujunemine ja põhimõtted;
 • projekti vormistamine;
 • koostöö fondidega;
 • projektijuhtimise põhimõtted;
 • aruandlus;
 • fondide ja rahastamisallikate tutvustus, nende erinevused ja aruandlus.

Maht: 8 tundi

Oodatav tulemus: suureneb suutlikkus tulude teenimiseks läbi teenuste turustamise ja projektipõhise tegevuse

Väljundid: koolitusel osalejad oskavad lähtuvalt ühenduse strateegiast määratleda projekti probleeme ning eesmärke, vormistada projekti sisulist kirjeldust ja eelarvet.

Koolitusmetoodika: koolitus on üles ehitatud materjali tutvustusele teoreetilise loengu, arutelu, grupitööde ja praktiliste ülesannete vormis, kujundades sellega paremat arusaamist meeskonnatöö ja koostöösuhete vajadustest

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit