Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Laotöötaja, tase 4.

Koolituse sihtgrupp:

MS Access andmebaaside, ettevõttesiseste infosüsteemide kasutajad ja arendajad, kes alustavad andmebaaside loomist või on seda vähesel määral kasutanud;

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel.

Kursuse eesmärk: Antud kursus annab võimaluse parandada töö kiirust ja kvaliteeti andmebaasiprogrammiga töötades.

Õpiväljundid:

 • loob ekraanivormid andmete sisestamiseks ja kuvamiseks,
 • loob päringud ja aruanded andmete esitamiseks ja väljatrükkimiseks ja seob andmebaasi kokku ühte menüüsüsteemi ja teeb teistele kergesti kasutatavaks 

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 20 tundi

 • MS Access keskkond, põhimenüüd, objektid ja MS Access aken
 • Tabelite loomine
 • Andmebaasi loomine
 • Järelpärimiste, vormide, aruannete loomine

Praktiline töö: 40 tundi

 • Andmevälja lisamine, kustutamine ja parandamine
 • Kirjete otsimine tabelist välja väärtuse järgi ja järjestamine (sorteerimine)
 • Tabeli välimuse muutmine
 • Uue andmebaasi loomine
 • Päringu ja aruannete koostamine
 • Andmetabel tekstitoimetis ja tema kasutamise võimalused

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80% läbimine ja kompleksülesande sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod: Kompleksülesanne (hõlmab kõiki koolituse käigus läbitud teemasid)

Hindamiskriteeriumid: Koolituse läbinu  rakendab  MS Access kasutusvõimalusi andmete töötlemisel ja andmebaasi loomisel

 

Koolitaja andmed: Ljubmilla Bõlova – erialane kõrgharidus, omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 20.a.).

 

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016