Kersti Võlu Koolituskeskus on hinnatud eesti keele õppe ja eesti keele kursuste korraldaja nii Ida-Virumaal kui ka üle Eesti. Meil on pikaajaline kogemus eesti keele kui võõrkeele õpetamisel. Omame suure kogemusega eesti keele kui teise keele õpetajaid. Meilt on võimalik tellida kvaliteetset keeleõpet sisekoolitusena ettevõttesse kohapeale Teile sobival ajal, meie koolitusruumides kui ka veebikoolitustena.

Meie kogenud keeleõpetajad, kes kasutavad kommunikatiivset õppemeetodit ning nüüdisaegseid materjale, suudavad leida just teile parima ning sobivaima lahenduse. Meie keeleõppetundides ei tunne te kunagi igavust, tundi täidavad huvitavad harjutused, meeleolukad rollimängud ja stimuleerivad vestlusringid.

Meie koolituskeskuses on keeleõppe korraldamiseks suurepärased ruumid koos kaasaegsete tingimustega ja vajaliku tehnikaga.

Kõiki meie koolitusi saab tellida ja korraldada ka veebiõppena!

Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga). Veendu, et oleks hea internetiühendus ning kaamera ja mikrofoni olemasolu. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea seada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas). Veebikoolituse täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust. Veebis saab keelt õppida olles kas puhkusel, välislähetusel või kodus.

Lisaks oleme ka Eesti Töötukassa koolituspartner!

Teil on võimalus Eesti Töötukassa kaudu saada toetust oma töötajate keeleoskuse arendamiseks järgmistel juhtudel:

  • seoses uute töötajate värbamisega
  • töötajate koolitamiseks muutuste olukorras
  • töötajate eesti keele oskuse arendamiseks
  • töötajate informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks.

Koolituskeskusel on Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumi koolitusload nr 6799HTM ja 6744HTM ning Eesti Vabariigi sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna luba nr 4/2006, mis võimaldab õppuritel maksuametist tagasi saada 20% tulumaksusoodustust.