Sihtrühm: Elektritöid teinud inimesed, kellel puudub erialane haridus või kelle haridus on aegunud ja kes vajavad ettevalmistust 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks.

Õppe alustamise nõuded: eelnev elektrialane töökogemus

Õpiväljundid:

 • loeb paigaldusskeeme ja -plaane
 • rakendab alalisvoolu-, vahelduvvoolu elektriahelate teisendamise põhimõtteid ja seoseid
 • valib juhtide ristlõiget, kaitseaparaate, tunneb nende ehitust ja otstarvet
 • mõistab elektrimasina ehitust, töötamispõhimõtteid ja omadusi
 • mõistab valgusallikate ehitust, lülitusi ja omadusi
 • teab elektripaigaldiste käidu üldnõudeid
 • suudab rakendada oma teadmisi ja oskusi järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid 

Õppe sisu:

Teoreetilise õppe teemad – 80 tundi (sh testi sooritamine 2 h)

 1. Elektrotehnika alused, 15 tundi
 2. Elektrimõõtmised, 6 tundi
 3. Elektervalgustus, 6 tundi
 4. Elektriaparaadid, 6 tundi
 5. Paigaldustehnoloogia alused, 7 tundi
 6. Elektrivarustus, 6 tundi
 7. Elektrikomponendid ja –lülitused, 7 tundi
 8. Elektrimasinad, elektriajamid, elektriajamite juhtimine, 15 tundi
 9. Elektripaigaldiste käidu alused, 7 tundi
 10. Kutsealaga seotud normdokumendid, 3 tundi
 11. Testi sooritamine, 2 tundi

Praktilise õppe teemad – 20 tundi

 1. Elektrotehnika alused, 5 tundi
 2. Elektrimõõtmised, 5 tundi
 3. Elektrimasinad, elektriajamid ja elektriajamite juhtimine, 5 tundi
 4. Sisetööde erioskused ja teadmised, 5 tundi

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 80% ulatuses.

Praktilise töö läbimine, kus etteantud ülesannete järgi õppija koostab elektriskeemi järgides tööohutus-, elektriohutusnõudeid, alalisvoolumootori ja asünkroonmootori töötava käivitus- ja kiiruse reguleerimise skeemi, leiab vead ja kõrvaldab neid.

Lektorid:

Juri Mürsep –  elektriinsen, erialane kõrgharidus, töökogemus  üle 25 aastat.

Jelena Juhkova – kõrgharidus, insener-automaatik, õpetaja  tehnoloogia valdkonnas.

 

Info ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016