Sihtgrupp: kohaliku omavalitsuse juhid ja haridusvaldkonna spetsialistid

 • Analüütilise eelarvestamise alused

Sihtgrupp: haridusasutuse juhtkond

 • Arendustegevuse terviklik süsteem koolis – õppekavast sisehindamise, arengukava ja eelarvestamiseni
 • Töötajate juhendamine ja arenguvestlused koolis
 • Muutuste juhtimine ja meeskonna kaasamine koolis

Sihtgrupp: haridusasutuse töötajad

 • Enesehindamise praktiline kursus üldhariduskoolidele
 • Enesejuhtimine ja pedagoogiliste ressursside kasutamine
 • Supervisioon ja coaching isiksuse ja organisatsiooni arenguvahendina
 • Gümnaasiumi, põhikooli õpetajate toetamine kutsestandardi nõuetega kurssi viimisel
 • Õpetaja efektiivne suhtlemisoskus I
 • Õpetaja efektiivne suhtlemisoskus II
 • Psühholoogia valdkonna koolitused
 • Eripedagoogika valdkonna koolitused
 • Pedagoogika valdkonna koolitused
 • Kaugõppe korraldamine koolis

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee