fbpx

Sihtgrupp: kohaliku omavalitsuse juhid ja haridusvaldkonna spetsialistid

 • Analüütilise eelarvestamise alused

Sihtgrupp: haridusasutuse juhtkond

 • Arendustegevuse terviklik süsteem koolis – õppekavast sisehindamise, arengukava ja eelarvestamiseni
 • Töötajate juhendamine ja arenguvestlused koolis
 • Muutuste juhtimine ja meeskonna kaasamine koolis

Sihtgrupp: haridusasutuse töötajad

 • Enesehindamise praktiline kursus üldhariduskoolidele
 • Koolireformi põhiprobleemid ja lahendusteed
 • Enesejuhtimine ja pedagoogiliste ressursside kasutamine
 • Supervisioon ja coaching isiksuse ja organisatsiooni arenguvahendina
 • Gümnaasiumi, põhikooli õpetajate toetamine kutsestandardi nõuetega kurssi viimisel
 • Õpetaja efektiivne suhtlemisoskus I
 • Õpetaja efektiivne suhtlemisoskus II

 

Tellimine ja lisainfo:

Telefon: 33 52 707; 53 475 016
Telefon: 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee