fbpx

Praktilised kursused:

 • Valmistumine jõuludeks (kursus eel- ja algkooli õpetajatele ning kunstiõpetajatele)
 • Õuesõppe kursus eelkooli / kooli õpetajatele
 • Laste esmaabi

Pedagoogika koolitused:

 • Arenguvestlus koolis
 • Töötajate juhendamine ja arenguvestlused koolis/lasteasutuses
 • Õpetaja eneseanalüüsi läbiviimine
 • Kuidas mõista ja aidata uue ajastu õpilast
 • Õpikeskkonna kujundamine. Mitteformaalne õpe.
 • Koostöövõimalused lapsevanemaga
 • Väärtuskasvatus koolis ja lasteaias
 • Väärtusõpetus – väärtuste kujunemine ja kujundamine
 • Lapse motiveerimine ja tunnustamine
 • Kiusamine ja lapsevanema roll selles
 • Sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste õpetamine koolieelikule
 • Koolieelik ja meediakasvatus
 • Lapse üldoskuste arengut soodustava keskkonna loomine koolieelses lasteasutuses

 

Info ja tellimine:

Telefon: 33 52 707
E-post: info@kvkoolitus.ee