ITAALIA KEELE ÕPE

Kursuse eesmärk: aidata kaasa itaalia keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust.

ITAALIA KEELE KURSUSED

Läbiviimise koht: Kooli 7, Jõhvi Maht Toimumisaeg
Itaalia keel algajatele

Rühma suurus: 5-12 inimest
Maksumus: 560 EUR,

individuaalkursus Skype kaudu- 11,90 €/ak. t+ km

Õppekava

60 ak.t Grupp komplekteerimisel

MTA-st on võimalik saada 20 % tulumaksusoodustust tagasi.

Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Haridusministeeriumi tegevusluba (al 22.07.14)

NB! Grupid on komplekteerimisel.

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee