Kursuse eesmärk: aidata kaasa itaalia keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust.

 Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi
Maht Toimumisaeg
Itaalia keele kursus algajatele
Grupi suurus: 5-12 inimest
Maksumus: 560 EUR
50 ak.t Grupp komplekteerimisel!

Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner. Rohkem informatsiooni koolituskaardi kohta leiate siit.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee