Elektrikute täiendkoolitus

Avaleht » Koolitused » Elektrienergia ja energeetika » Elektrikute täiendkoolitus

jaanuar, 2024

08jan(jan 8)09:0016veeb(veeb 16)16:00Elektrikute täiendkoolitusKoolituse aeg: 08.01.2024-16.02.2024

Aeg

Jaanuar 8 (Esmaspäev) 09:00 - Veebruar 16 (Reede) 16:00

Asukoht

Hübriidõpe

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Hind

600,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Sisetööde elektrik, tase 4. Eesti Elektritööde Liidu kutse andmise kord elektritöö ja automaatika kutseala kutsetele kinnitatud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 10.11.2021 otsusega nr 24 (viimati muudetud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 02.06.2023 otsusega nr 31). 

Sihtrühm:

Elektritöid teostavates ettevõtetes töötavad või töötanud erialase hariduseta isikud, kes on huvitatud lisateadmiste ja oskuste omandamisest ning elektrikud, kes on huvitatud taastõendada sisetööde elektriku 4. taseme kutset (Sisetööde elektrik tase 4 kutsetunnistus kehtib 5 aastat).

Õppe alustamise nõuded: Vähemalt 3-aastane töökogemus kutsealal viimase 5 aasta jooksul, 4. taseme Sisetööde elektriku kehtiv või kehtetu kutsetunnistus.

Õpiväljundid:

  • paigaldab nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste elektritarvikuid, -juhistikke ja -seadmeid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;
  • paigaldab ja hooldab oma pädevuse piires lihtsamaid kuni 50 V vahelduv- ja kuni 120 V alalispinge seadmeid (sh automaatikaseadmeid), tagades paigaldise tehnilise korrasoleku ja kasutamise ohutuse;
  • viib läbi nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste ja tarvitite käidutoiminguid, järgides etteantud käidukava ning tööohutus- ja elektriohutusnõudeid;
  • töötab iseseisvalt ja töörühma liikmena, täites tööülesandeid muutuvates olukordades, vastutab tööülesannete nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest.

 

Õppe sisu: 40 tundi

  • Hoone elektripaigaldiste ehitamine – 10 tundi
  • Hoone elektripaigaldiste käit – 6 tundi
  • Kutsealaga seotud normdokumendid – 4 tundi
  • Elektripaigaldistööd – 8 tundi
  • Elektrikilbi kooste tööd – 6 tundi
  • Hoonesisesed automaatikatööd- 6 tundi

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 80% ulatuses.

 

Lektorid:

Juri Mürsep –  elektriinsener, erialane kõrgharidus, töökogemus  üle 25 aastat.

Jelena Juhkova – kõrgharidus, insener-automaatik, õpetaja  tehnoloogia valdkonnas.

 

Info:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine


Mine ülespoole