Õppekava nimetus: Kõrgtööde ohutusalane koolitus

Õppekavarühm:        Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alus:  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (4 peatükk)

Õppekava eesmärgid ja ülesanded: Tutvustada ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite kasutamist ja  kõrgustööde tööohutuse nõudeid.

Õpiväljundid:  Teab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid  kõrgustöödel.

Sihtrühm: Koolitus on vajalik neile, kes töötavad katustel, mastidel, redelitel, tellingutel või muudel kukkumisohuga pindadel.

Nõuded õpingute alustamiseks: Erialane kogemus, vähemalt põhihariduse olemasolu

Koolituse kogu maht ak. tundides : 6

Teooriatundide maht 6

Praktilise töö maht (praktika toimub ettevõttes, kust on kursusele osaleja suunatud)  

Õppe sisu

Kõrgtööde reeglid ja seadusandlus

Ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite kasutamine

Ajutisel kõrgtööl kasutatavate töövahendite hooldamine ja kontrollimine

Riskid kõrgustes töötamisel ja efektiivsed meetodid nende maandamiseks           

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õppes osalemine  – 85 %,  testi sooritamine vähemalt  70%.

Kursuse läbiviijad ja nende kvalifikatsioon:

Sergei Ovsyannikov – kõrgharidus, insener-mehhanik,  on olemas töökogemus selle valdkonna kutseõpetajana

 

Info ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016