Õppekava eesmärgid ja ülesanded: Koolituse eesmärgiks on erialaselt koolitada karjääris (pealmaa) ja kaevanduses (allmaa) töötavad lõhkajad lõhkemeistriteks.

Õpiväljundid:

Koolitusel osalenu teab: Eesti Vabariigi Lõhkematerjaliseadust ja lõhketööde ohutuseeskirju,  erinevaid lõhkematerjale ja lõhkevahendeid, lõhkematerjalide käitumist ja dokumentatsiooni.

Oskab: hinnata töökoha ohutegureid, tegutseda ohuolukorras.

Sihtrühm: Allmaa- ja pealmaatööde töötajad, kes otseselt tegelevad lõhkamisega.

Nõuded õpingute alustamiseks: Vähemalt 1-aastane töökogemus lõhkejana 

Koolituse maht: 8 ak.t 

Õppe sisu

 1. auditoorse töö teemad

Eesti Vabariigi Lõhkematerjaliseadus– 2 tundi

 • üldsätted
 • lõhkematerjalisektori ettevõtja
 • lõhkematerjalisektori ettevõtja personal ning nende nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine
 • Riiklik järelevalve ja vastutus

Lõhkematerjalid ja lõhkevahendid – 2 tundi

 • emulsioonlõhkeained Nobelit
 • hetketegevusega ja lühiviiteelektridetonaatorid, saksa elektridetonaatorid Dynadet
 • mitteelektriline initsieerimissüsteem Dynashoc, selle kasutamistingimused
 • süütemasinate PIV-100, MARS ehitus ja kasutamise kord

Lõhkematerjalide käitumine ja dokumentatsioon  – 1 tundi

 • lõhkematerjali hoidmine kaevanduses
 • lõhkematerjalide kohaletoimetamine allmaatöödel
 • puur-lõhketööde pass, selle koostamise, kinnitamise ja kasutamise kord
 • lõhkematerjalide arvestus

Lõhketööde ohutuseeskirjad  – 3 tundi

 • lõhketööde läbiviimine ettevalmistus – ja koristuses
 • ohutuseeskirjad elektrilõhkamisel
 • lõhketööd paralleelsetes ja vastutulevates kaeveõõntes
 • tõrkelaengute likvideerimise kord

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õppes osalemine  – 80 % ja testi (suuline) sooritamine vähemalt 50% ulatuses.

Kursuse läbiviijad ja nende kvalifikatsioon:

Sergey Ovsyannikov – kõrgharidus, mäeinsener.

Irina Linde – kõrgharidus, mäeinsener-mehaanik.

 

Info ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016