Õppekava eesmärgid ja ülesanded: Koolituse eesmärgiks on erialaselt koolitada karjääris (pealmaa) ja kaevanduses (allmaa) töötavad lõhkajad lõhkemeistriks.

Koolituse kogu maht ak. tundides : 24

Õppe sisu

 1. auditoorse töö teemad

Üldteadmised mäendusest

 • Lõhketöö personali struktuur ja liikmete rollid
 • Kutsetegevust reguleerivad õigusaktid, s.h. lõhkematerjaliseadus

Lõhketöö meetodid 

 • lõhkamise viisid; elektrisüütega lõhkamine emulsioonilõhkeaine kambriplokkides
 • lõhkamine; erivahenditega lõhkamine
 • lõhkelaengu suuruse arvutuse ja paigutuse alused
 • lõhkematerjali dokumentatsiooni läbiviimine

Lõhkamisvahendid 

 • detoneeriv nöör, detonaatorid, detonatsioonireleed, mitte-elektrilised, spetsiaalsed detonatsiooni edastajad
 • Lõhketöödel kasutatavate seadmete, tööriistade ja -vahendite ning kontrollmõõteriistade kasutamine

Töökeskkonna ohutus

 • Tööohutus, töötervishoid, tööhügieen, elektri- ja tuleohutus, keskkonnakaitse,
 • Jäätmekäitlus

Lõhketööde ohutuseeskirjad

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õppes osalemine  – 80 % ja testi (suuline) sooritamine vähemalt 50% ulatuses.

 

Kursuse läbiviijad ja nende kvalifikatsioon:

Sergey Ovsyannikov – kõrgharidus, mäeinsener.

Irina Linde – kõrgharidus, mäeinsener-mehaanik.

 

Info ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016