Koolituse sihtrühm:

Koolitus on suunatud tootmisjuhtidele ja planeerijatele, kes on seotud ettevõtte materjalimajandus planeerimise, tootmislogistikaga ja tarneahela koostöö korraldamisega.

Kindlasti on koolitus vajalik esmatasandjuhtidele, kes tegelevad otseselt materjalide planeerimise, varude juhtimise ja sisseostu korraldamisega tootmisettevõttes.

Koolituse eesmärk:

Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimises ja tootmislogistika ning tarneahela koostöö põhitõdedest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, mis on seotud näidetega Eesti ettevõtete praktikast.

Koolitus aitab paremini mõista tootmislogistika rolli ning seoseid tootmisettevõtte tootmistegevuse ja  materjalivajaduse planeerimise vahel.

Koolituse tulemus:

Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega tootmisjuhi, kes tunneb ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Koolituse tulemusena saab osaleja tervikliku arusaamise tootmisettevõtte tootmislogistika ja materjalivajaduse planeerimise erinevatest eesmärkidest, ülesannetest ja aspektidest tootmisettevõttes. Õpib tundma materjalimajanduse ning tootmislogistika teiste aspektide eesmärgipärase planeerimise ja juhtimise praktilisi mudeleid ning meetodeid. Oskab neid mudeleid rakendada oma ettevõtte efektiivsuse ja konkurentsivõime tõstmiseks.

Koolitaja: 

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ning konsultant. Ta omab praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall ja Tehnoloogia Arenduskeskuses IMECC.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee