Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse sihtgrupp: Kontoritöötajatele, sh programmeerijale, veebiarendajale, rakenduste ja veebisaitide loojale.

Õppe alustamise nõuded: Vajalik arvuti kasutamise hea tasemel.

Õpiväljundid:

 • selgitab välja ettevõtte jaoks olulised andmed ning jagab need tabelitesse;
 • loob, muudab ja kustutab andmebaase, tabeleid ja vaateid;
 • kirjutab SQL päringuid, ühendab tabeleid ning järjestab, agregeerib ja filtreerib saadud andmeid. 

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 5 tundi

 • XAMPP installimine
 • MySQL kasutajaliides
 • Tabelite ja andmebaasi loomine
 • SQL päringute loomiseks

Praktiline töö: 30 tundi

 • Andmevälja lisamine ja kustutamine
 • Andmete parandamine
 • Kirjete otsimine tabelist välja väärtuse järgi
 • Uue andmebaasi loomine
 • Päringu koostamine
 • Andmebaasi import ja eksport

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Vähemalt 80% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Arvestuslik töö koosneb 4 praktilistest ülesannetest kursusel läbitud teemade kohta, mida valmistatakse kursuse jooksul. Positiivseks soorituseks on vaja neljast ülesannetest täita vähemalt kolm veatult.

Koolitaja:

Jelena Kuzmina – omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 15.a.).

Info:

55573410, 53475016

info@kvkoolitus.ee