Sihtgrupp: asutuste-organisatsioonide ja kodanikuühenduste liikmed, kes osalevad avalikus suhtluses ning tegelevad organisatsioonis avaliku esinemisega, ettekannete ja kõnede tekstide koostamise ning esitamisega

Eesmärk: tõsta eneseväljendussuutlikkust kvaliteetsete teenuste pakkumisel, parandada suhtlemisoskust, tõsta kõne/ettekande koostamise ja esitamise kvaliteeti, toetada organisatsiooni arengut ja arendamist, anda koolitusel osalejatele praktiliste harjutuste abil teavet oma esinemisoskuste parandamisest ja auditooriumiga koostööst, abistada koolitusel osalejaid vabanemaks esinemisoskust pärssivatest tegureist (närveerimine, kehapinge, kõnetakistus jne.), tõsta kodanikuühenduse liikmete arendamise abil ühenduse institutsionaalset võimekust ja suutlikkust.

Sisu:

  • ettekande kirjutamise praktikum ja analüüs (kodutöö);
  • põhilised eksimused avalikul esinemisel koos praktiliste näidetega;
  • esinemisoskused ja nipid;
  • ettekande struktuur;
  • koostöö auditooriumiga;
  • pinged ja segavad faktorid ning neist vabanemine.

Maht: 8 tundi

Oodatav tulemus:

  • suureneb esinemisjulgus,
  • omandatakse ettekande koostamise ja esitamise oskus,
  • osatakse vabaneda esinemist negatiivselt mõjutavatest teguritest;

Väljundid: koolitusel osaleja oskab koostada ettekande teksti, suudab seda atraktiivselt esitada, haarata kaasa auditooriumit ning mõjutada kuulajaid konkreetse sõnumiga.

Koolitusmetoodika: koolitus on üles ehitatud materjali tutvustusele teoreetilise loengu, arutelu, grupitööde ja praktiliste ülesannete vormis, kujundades sellega paremat arusaamist koostöösuhtest esitaja – auditoorium.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit