Sihtgrupp: mittetulundusühingud

Maht: 16 tundi

Sisu:

Koolituse 1. päev „Dokumendihaldus“

 • Dokumendihalduse korraldus, valdkonna mõisted.
 • Riiklikud normdokumendid – seadused, määrused, standardid.
 • Sisemised normdokumendid – dokumentide liigitusskeem, asjaajamiskord.
 • Dokumentide loomine – dokumendiplangid, elemendid, dokumentide liigid, e-kiri
 • Dokumendiringlus, dokumentide menetlemine.
 • Praktiline töö – vastuskirja koostamine, dokumentide registreerimine.

Koolituse 2. päev „Arhiivihaldus“

 • Asutuse arhiivitöö korraldamine.
 • Dokumentide loetelu, selle kasutamine igapäevases dokumenditöös.
 • Dokumentide loetelu muutmine.
 • Enamesinevatest vigadest dokumentide loetelu koostamisel.
 • Dokumentide ja arhivaalide üle arvestuse pidamine.
 • Arhiivikirjeldamise põhimõtted.
 • Arhivaalide hindamine, hindamise eesmärk. Arhivaalide hävitamine. Arhiivikorrastamise põhimõtted, praktilised võtted.
 • Dokumentide ettevalmistamine pikaajaliseks säilitamiseks arhiivi moodustaja juures.
 • Digitaalne arhiveerimine – kas see on arhiivinduslikus mõttes midagi uut?

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit