Koolituse sihtgrupp: Ühingute, haridus-, sotsiaal- ja kultuuriasutuste liikmed, kes tegelevad organisatsioonis projektide ja rahataotluste koostamisega

Koolituse eesmärk:

 • tõsta kodanikuühenduste suutlikkust kvaliteetsete teenuste pakkumisel;
 • parandada projektikirjutamise oskusi;
 • toetada organisatsiooni arengut ja arendamist;
 • tõsta juhtorgani arendamise abil ühenduse institutsionaalset võimekust ja suutlikkust.

Koolituse teemad:

 • projekti eesmärkide määratlemine;
 • projekti struktuur;
 • projekti tegevuskava;
 • eelarve kujunemine ja põhimõtted;
 • projekti vormistamine;
 • projekti vormistamine.

Koolituse maht: 8 ak.t

Oodatav tulemus:

 • suureneb suutlikkus tulude teenimiseks läbi teenuste turustamise ja projektipõhise tegevuse

Väljundid: koolitusel osalejad oskavad lähtuvalt ühenduse strateegiast määratleda projekti probleeme ning eesmärke, vormistama projekti sisulist kirjeldust ja eelarvet, koostama loogilist maatriksit, korraldama projektimeeskonna tööd, läbi viima projekti hindamist ja koostama projekti aruandlust.

Koolitusmetoodika: koolitus on üles ehitatud materjali tutvustusele teoreetilise loengu, arutelu, grupitööde ja praktiliste ülesannete vormis, kujundades sellega paremat arusaamist meeskonnatöö ja koostöösuhete vajadustest

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit