Sihtgrupp: kohaliku omavalitsuse juhid ja haridusvaldkonna spetsialistid

 1. Analüütilise eelarvestamise alused

Sihtgrupp: haridusasutuse juhtkond

 1. Arendustegevuse terviklik süsteem koolis – õppekavast sisehindamise, arengukava ja eelarvestamiseni
 2. Töötajate juhendamine ja arenguvestlused koolis
 3. Muutuste juhtimine ja meeskonna kaasamine koolis

Sihtgrupp: haridusasutuse töötajad

 1. Enesehindamise praktiline kursus üldhariduskoolidele
 2. Enesejuhtimine ja pedagoogiliste ressursside kasutamine
 3. Supervisioon ja coaching isiksuse ja organisatsiooni arenguvahendina
 4. Gümnaasiumi, põhikooli õpetajate toetamine kutsestandardi nõuetega kurssi viimisel
 5. Õpetaja efektiivne suhtlemisoskus I
 6. Õpetaja efektiivne suhtlemisoskus II
 7. Psühholoogia valdkonna koolitused
 8. Eripedagoogika valdkonna koolitused
 9. Pedagoogika valdkonna koolitused
 10. Kaugõppe korraldamine koolis

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee