Koolituse eesmärk: Anda arstidele ja õdedele teadmised immuniseerimisest, mis annavad õiguse iseseisvalt immuniseerimisega tegeleda.

Õppe kogumaht (sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal): 16 ak tundi, millest 8 ak tundi on auditoorne õpe ja 8 ak tundi on iseseisev töö. Iseseisev töö eelneb auditoorsele õppele. Iseseisva töö jaoks väljastab koolitaja koolitusmaterjalid enne koolituse toimumist.

Õpingute alustamise tingimused (juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel): Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

Õppe sisu:

• Vaktsiin-välditavad nakkushaigused
• Immuunsuse liigid, vaktsiini-indutseeritud immuunsuse kujunemine
• Vaktsiinide liigid
• Vaktsineerimise alane õiguskord Eestis
• Immuniseerimiskava. Immuniseerimiskava rakendusjuhis. Immuniseerimiskava vaktsiinide omadused
• Vaktsineerimise põhimõtted
• Immuniseerimiskava välised vaktsineerimised
• Riskirühmadesse kuuluvate isikute vaktsineerimine
• Reisivaktsineerimine
• Vaktsineerimise situatsiooniülesannete lahendamine ja kursusel omandatud teadmiste testimine

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpus on ette nähtud kursusel omandatud teadmiste kirjalik kontroll. Koolituse tunnistus väljastatakse testi läbinutele!

Koolitajad: Kai Zilmer, Helen Mülle, Kersti Kink – AS Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonhaiguste arstid

NB! kursusel käsitletakse käesoleval aastal riiklikus immuniseerimiskavas toimunud muudatusi!

Info ja registreerimine:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit