Eesmärk:

  • teada, mis motiveerib eri põlvkondade inimesi õppima ja tööl käima;
  • osata luua tõhusaid õppevahendeid ja planeerida õppima innustavat tundi.

Õpiväljundid:

koolitusel osalenu:

  • tunneb põlvkondade erinevusi;
  • loob digiajastu õppija eripära arvestades nüüdisaegseid õppematerjale;
  • rakendab koolitusel saadud teadmisi tundide planeerimisel.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit