Arenguprogramm aitab juhtidel:

 • teadvustada erinevaid juhi rolle nii protsesside kui ka inimeste juhtimisel
 • määratleda töös esinevaid juhtimisdilemmasid ja õiget käitumisviisi nende tekkel
 • näha erinevaid juhi võimu allikaid ja hinnata enda tugevusi ning arenguvajadusi nende kasutamisel
 • teadvustada enese ja oma kolleegide motivatsioonitegurid ning luua enese ja teiste jaoks motiveeriv töökeskkond
 • suurendada efektiivsust enda ja teiste juhtimisel suhtlemisoskuste ja enese ning teiste taju kasvu kaudu
 • arendada praktiliste ülesannete lahendamise käigus meeskonna liikmete üksteisemõistmist ja koostööoskusi
 • harjutada erinevaid juhtimisoskusi:
  • eesmärgistamine
  • otsuste vastuvõtmine
  • delegeerimine
  • töötajate arendamine juhendamise, nõustamise ja coachingu erinevate meetoditega
  • nõupidamiste juhtimine
  • meeskonnatöö protsessi juhtimine
  • konfliktide juhtimine
  • muutuste juhtimine
  • arenguvestluste läbiviimine
  • efektiivne juhi ajakasutus
 • teadvustada iseenda peamised arenguvajadused juhina

Koolitaja: Dmitri Volov

Dmitri on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1996. aastal raha ja panganduse ning turunduse erialadel. Dmitri on töötanud erinevates pankades peamiselt korporatiivpanganduse valdkondades. Lisaks finantssektorile on Dmitri töötanud ka  tööstusettevõtetes müügi- ja turundusdirektori ning ärijuhi ametikohtadel. Dmitri Volov on DVSP Consulting asutaja ning teeb koostööd ka teiste Eesti koolitus- ja konsultatsioonifirmadega nagu Inscape Koolitus, Invicta/Ariko ja BDA Consulting.  Dmitril on koolitaja- ja konsultandikogemus alates 2002. aastast. Dmitri Volov’il on erinevad rahvusvahelised konsultandi sertifikaadid – DiSC konsultandi sertifikaat (väljastaja Inscape Publishing), Persona konsultandi sertifikaat (väljastaja Persona Global).

Koolitaja viib koolitusi läbi nii eesti, vene kui inglise keeles.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit