Eestis ei ole seda küll uuritud, kuid USA eeskujul võib väita, et kusagil 10-12 protsenti meie elanikkonnast tegutsevad juhtidena, see tähendab et neil on vähemalt üks alluv. 90%-l inimestest on reeglina juht. Seega on juhtimine tegevus, millega me kas alluvana või juhina puutume igapäevaselt kokku. Huvitav on teadmine, et hea juht vähendab infaktiriski ja hea juhi meeskond suudab rohkem teenida kasumit. 75%-le töötajatest on nende juht kõige rohkem stressi põhjustavaks töö osaks. Töötajad ei lahku organisatsioonist, vaid nad lähevad ära viletsa juhi juurest. USA uuringud näitavad et 24% alluvatest vallandaks oma juhi päevapealt! Koolitusel püüame leida vastuse küsimusele, milline on hea juht, mida ta teeb teistmoodi, niimoodi et temast peaksid lugu alluvad ja tema juhid, ta oleks selline inimene, et kõikidel oleks kahju tema lahkumisest.

Sihtgrupp: koolitus on suunatud kontorite juhtidele, allüksuste ja osakondade juhtidele.

Grupi suurus: kuni 25 inimest

Maht: 1 päev (8 tundi)

Eesmärk: rääkida juhtidele 1 päeva jooksul millised nad tegelikult on – seda vastavalt erinevatele uuringutele nii juhtide kui alluvate hulgas.

Sisu: arutame selle üle, mida head juhid teevad ja kuidas valida oma alluvusse töötajaid, milliseid konkreetseid tegevusi hea juht oma meeskonnas peab tegema. Teeme rühmatöid ja teste, püüame aru saada, mida ise teha, et muutuda paremaks juhiks.

Metoodika: koolitus on praktiline, kus rühmatööd vahelduvad teooria ja erinevate uuringute tutvustamistega.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit