Eesmärk: omandada oskused konfliktsituatsioonidega toimetulekuks, rasketes kõnelustes osalemiseks ning nende algatamiseks ja läbiviimiseks.

Sihtgrupp: kõik, kellel on vajadus juhtida või osaleda rasketel kõnelustel, saavutada lahendusi konfliktsetes situatsioonides.

Sisu:

  • Me elamegi konfliktide maailmas: konfliktid kui elu lahutamatu osa. Kuidas konflikti ära tunda? Mida head on konfliktis? Kes on konflikti osapooled ja millised on nende rollid?
  • Miks ootame lahendusi selle asemel, et hakata lahendama? Psühholoogilised tagamaad ja põhjused.
  • Ettevalmistus konflikti lahendamiseks. Konfliktidega toimetuleku erinevad strateegiad, nende valik ja läbimängimine.
  • Läbirääkimised konfliktis
  • Harjutused ja analüüs
  • Raske kõneluse samm-sammuline ülesehitus, plaan
  • Raske kõneluse harjutused
  • Kuidas kõnelust juhtida? Mida vältida ja kuidas teist osapoolt teadlikult mõjutada?
  • Kokkuleppe disainimine
  • Kokkuleppest kinnipidamise jälgimine ja tagasiside andmine

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: Koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit