Läbirääkimisoskusi vajavad juhid, ostuspetsialistid, müügijuhid kui ka kõik inimesed nii töökeskkonnas kui eraelus. Kommunikatsioon on alati ühendavaks lüliks erinevate läbirääkimisvormide vahel – on see siis kohtumine, telefonivestlus või kirjalik suhtlemine.

Sageli käsitletakse läbirääkimisi kui võitlust, mille tulemusena jõutakse lõpuks kompromissini, mis ei pruugi vastata ühe või mõlema osapoole ootustele ja võivad kaasa tuua lühiajalised kokkulepped.  Tänapäeval peetakse headeks läbirääkijateks pigem neid, kes keskenduvad mitte  “võit-kaotus” olukorra tekkimisele, vaid loovale koostööle ja partnerlusele, osates sealjuures ennast kehtestada.

Meie poolt pakutav läbirääkimisoskuste arendusprogramm aitab osalejatel:

  • teadvustada läbirääkimisoskuste omandamise vajadusi 
  • teadvustada eneseväljendusoskuste olulisust ja komponente
  • teadvustada enesekehtestamise põhimõtted ja määratleda enda tugevused ning arenguvajadused enesekehtestamise osas
  • määratleda läbirääkija võimu allikaid
  • teadvustada läbirääkimiste faase ja kontrollida läbirääkmiste protsessi
  • kasutada läbirääkimistel erinevaid tehnikaid ja põhimõtteid osapoolte huvide, vajaduste ja kauplemispiiride määratlemiseks
  • arvestada läbirääkimistel erinevate käitumisstiilide ja motivatsiooniteguritega
  • osata läbirääkimisi ette valmistada ja edukalt läbi viia
  • osata käsitleda olukordi, kus läbirääkimispartner kasutab raskeid ja manipuleerivaid läbirääkimisstrateegiaid ja -võtteid

Koolitaja: Dmitri Volov

Dmitri on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1996. aastal raha ja panganduse ning turunduse erialadel. Dmitri on töötanud erinevates pankades peamiselt korporatiivpanganduse valdkondades. Lisaks finantssektorile on Dmitri töötanud ka  tööstusettevõtetes müügi- ja turundusdirektori ning ärijuhi ametikohtadel. Dmitri Volov on DVSP Consulting asutaja ning teeb koostööd ka teiste Eesti koolitus- ja konsultatsioonifirmadega nagu Inscape Koolitus, Invicta/Ariko ja BDA Consulting.  Dmitril on koolitaja- ja konsultandikogemus alates 2002. aastast. Dmitri Volov’il on erinevad rahvusvahelised konsultandi sertifikaadid – DiSC konsultandi sertifikaat (väljastaja Inscape Publishing), Persona konsultandi sertifikaat (väljastaja Persona Global).

Koolitaja viib koolitusi läbi nii eesti, vene kui inglise keeles.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit