Sihtgrupp: juhid ja töötajad, kelle sooviks on senisest efektiivsemalt teha meeskonnatööd, paremini üksteist mõista ning saavutada koos tulemusi.

Tulemus: osalejad omandavad praktilised oskused meeskonnatööks ja iseenda ning teiste motiveerimiseks.

Sisu:

  • Milline on efektiivne ja ebaefektiivne meeskond? Kuidas anname üksteisele energiat? Analüüs ja arutelu.
  • Arutelu: Mis meil on hästi? Millised me oleme?
  • Mida me tahame? Kokkulepete sõlmimine meeskonnatöös.
  • Suhtlemine meeskonnas. Meeskonna emotsionaalne võimekus.
  • Meeskondlikud väärtuskõnelused: miks ja kuidas? Usaldus ja lojaalsus, psühholoogiline lepe.
  • Meie meeskondlik tulevikuvisioon: tuleviku visualiseerimise oskuste omandamine.
  • Tulemuseesmärkide seadmine koostööna, tööjaotus ja vastutus meeskonnas.
  • Tulemuste hindamine ja tasustamine meeskonnas.
  • Meeskonnatöö harjutused. Ekspertanalüüsid ja hinnangud. Kindel käitumine ja koostöö meeskonnas. Mõjutamisstiilide analüüs. Arutelu. Verbaalsed ja mitteverbaalsed mõjutusvahendid.
  • Motiveerimine ja tunnustamine. Videoharjutused ja analüüsid.

Õppekeel: eesti või vene keel

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit