Sihtgrupp: asutuste, organisatsioonide ja kodanikuühenduste liikmed

Koolituse eesmärk:

  • aidata planeerida organisatsiooni tegevust ning seeläbi toetada organisatsiooni arengut ja arendamist, koostada arengukava.

Koolituse teemad:

  • väärtused ja nende roll strateegia kujundamisel;
  • strateegilise planeerimise korraldusmetoodika;
  • strateegilise planeerimise struktuur;
  • organisatsiooni hetkeseisu hindamine;
  • strateegilise planeerimise etapid ja hindamine mittetulundusühenduses;
  • eesmärkide seadmine ning neist lähtuv juhtimine;
  • strateegilise planeerimise praktikum.

Koolituse maht: 8 ak.t

Oodatav tulemus: osalejad tunnevad meetodeid, mida kasutada oma organisatsiooni hindamiseks; koolituse tulemusena on osalejatel olemas baasteadmised eesmärkide seadmiseks ning sellest lähtuvalt strateegiliseks planeerimiseks / strateegia/arengukava kirjutamiseks.

Koolitusmetoodika: koolitus on üles ehitatud nii materjali tutvustusele loenguvormis kui ka praktiliste tegevustena strateegilise planeerimise vajaduse tunnetamiseks ja põhimõtete mõistmiseks.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit