Eesmärk: treenida juhile olulisi oskuseid, et senisest paremini tööelus toime tulla.

Sihtgrupp: ettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, spetsialistid, koolide juhtivtöötajad, töögruppide juhid jne.

Sisu:

  • Kaasaegsed arengusuunad juhtimises. Juhtimiskontseptsiooni omandamine.
  • Praktiliste juhtimisoskuste videoharjutused:
  • Kuidas enesekindlalt esineda avalikkuse ees?
  • Visiooni „müümine“, tuleviku visualiseerimine
  • Informatsiooni edastamine
  • Delegeerimine koos motiveerimisega
  • Negatiivse tagasiside andmine
  • Positiivse tagasiside andmine, kiitmine, tunnustamine
  • Tulemuste läbirääkimine
  • Kokkuvõtete tegemine, enesehinnang

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit