Koolituse eesmärgid:

 • Teineteise paremini tundma õppimine ja usalduslikkuse loomine meeskonnas.
 • Oma töö tähenduslikkuse ja enda tugevuste läbimõtestamine. Motivatsiooni komponendid.
 • Kolleegile edasiviiva tagasiside andmise ja selle vastuvõtmise praktikum.

Koolituse kava:

 • Tutvumine ja kaks teemakohast häälestusülesannet
 • Organisatsiooni kuvand ja imago läbi igaühe silmade. Tekib märksõnapilv.
 • Arutelu, küsimused
 • Loenguamps töötajast kui brändisaadikuks olemisest. Kliendikeskne mõtteviis. Kolleeg kui sinu siseklient.
 • Job craftingu praktiline harjutus. Oma töö tähenduslikkus ja enda tugevuste kaardistamine.
 • Rühmaarutelu.
 • Paus
 • Mis mõtetega pausilt tuled? Tekkinud küsimused.
 • Tiimicoachingu harjutus kolmes grupis:
  1. Kust Sinu arvates tiimis töötamisel king kõige rohkem pigistab? Arutelu rühmas. Ühe teema väljavalik.
  2. Valitud omaduse skaleerimine 1-10 skaalal. Kus me praegu oleme?
  3. Mis number skaalal oleks juba väga hea?
  4. Teineteisele tagasiside andmine „Mida peaksid tegema, et olla parem … ?(valitud märksõna või omadus) Hinnanguvabalt neljale kaaslasele repliik „Ole … (hinnanguvaba käitumuslik soovitus). Tagasiside eest tänamine.
  5. Lõpuring. 1-2 mõtet, mida hakkad tööelus edasi arendama või võtad fookusesse.
 • Loenguamps Lencioni meeskondade tulemuslikkuse mudel.
 • Arutelu, küsimused
 • Meeskonnapäeva loov kokkuvõte. Metafoorikaardid või visuaalselt kujutamine.

Juhendaja: Kaire Viil on koolitaja, mentor ja juhtimiscoach

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit