Eesmärk: omandada praktilisi oskuseid väärtuspõhiseks juhtimiseks, väärtuste kokkuleppimiseks, rakendamiseks, monitooringuks, hindamiseks ja tasustamiseks organisatsioonis.

Sihtgrupp: ettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, spetsialistid, koolide juhtivtöötajad, töögruppide juhid jt.

Sisu:

  • Väärtuspõhine juhtimine kui suurepärane võimalus edu saavutada.
  • Üldülevaade Intellektuaalse kapitali kontseptsioonist ja väärtuspõhise juhtimise põhimõtetest.
  • Mis on väärtuspõhine juhtimine? Kuidas seda rakendada? Millised eelised on sellel võrreldes tavapärase juhtimisega? Millised takistused võivad ette tulla väärtuste töölerakendamisel organisatsioonis?
  • TCM Enesehindamise küsimustiku läbitegemine. Analüüs ja kokkuvõte.
  • Väärtuskõneluste läbiviimise samm-sammuline mudel.
  • Praktiline töö: väärtuskõneluse läbiviimine. Väärtuskõneluse harjutamine.
  • Väärtuspõhise juhtimise rakendamine uue töötaja värbamisel, valikul, adapteerimisel, hindamisel, koolituses, tasustamisel, edutamisel ja karjääritöös, töötaja lahkumise toetamisel.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit