Eesmärk: anda vajalikud teadmised ja oskused äriühingu tegevusi puudutavate lepingute koostamiseks ja neist arusaamiseks.

Sihtgrupp: tegutsevate äriühingute juhid ja liikmed

Maht: 16 tundi

Sisu:

  • äriühingu tegevust puudutavad punktid töölepinguseadusest ja võlaõigusseadusest;
  • Erinevad lepingud (tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping jm).

Ajakava:

  1. päev
  • Olulisemad õiguslikud aspektid müügilepingu sõlmimisel, kohustuste täitmisel ja kohustuste rikkumisel.
  • Olulisemad aspektid üürilepingu, sh rendilepingu sõlmimisel, täitmisel ja kohustuste rikkumise korral. Kaasuse lahendamine.
  1. päev
  • Olulisemad aspektid käsunduslepingu, sh juhatuse liikme lepingu ja töövõtulepingu sõlmimisel, täitmisel ja kohustuste rikkumise korral. Kaasuse lahendamine.
  • Uus töölepingu seadus. Olulisemad muudatused tööõiguses seoses töölepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamisega.

Koolitaja: õigusteaduste magister, õigusvaldkonna koolitaja

Tulemus: Koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit