Eesmärk: anda vajalikud teadmised ja oskused MTÜ tegevusi puudutavate lepingute koostamiseks ja arusaamiseks.

Sihtgrupp: tegutsevate mittetulundusühenduste ja sihtasutuste juhid ja liikmed

Sisu:

  • Mittetulundusühinguõigus ja MTÜ-de tegevuse reguleerimise põhimõtted;
  • MTÜde tegevust puudutavad punktid töölepinguseadusest ja võlaõigusseadusest;
  • Erinevad lepingud (tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping jm).

Maht: 8 tundi

Ajakava:

  • Olulisemad õiguslikud aspektid mittetulundusühingute juhtimises, organite omavahelistes suhtes ja nende tegevuses.
  • Olulisemad aspektid käsunduslepingu, sh juhatuse liikme lepingu ja töövõtulepingu sõlmimisel, täitmisel ja kohustuste rikkumise korral. Kaasuse lahendamine.
  • Uus töölepingu seadus. Olulisemad muudatused tööõiguses seoses töölepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamisega.

Koolitaja: õigusteaduste MA, õigusvaldkonna koolitaja

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit