Sihtgrupp: väikeettevõtjad, kelle vastutusalas on õigusvaldkond.

Eesmärk: anda põhiteadmised majandus- ja kaubandustegevuse õigusliku regulatsiooni põhialustest ja meetoditest nii Eesti õigusruumis kui ka kontekstis Euroopa Liidu seadusandlusega. Samuti anda põhioskused lihtsamate õiguslike probleemide lahendamiseks.

Maht: 40 tundi

Sisu:

  • Õigussuhted ja nende
  • Õigussubjektid
  • Tööõigus
  • Lepingulised suhted
  • Kaubamärk, kui ettevõtte intellektuaalne omand

Tulemus: Koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit