Lõpetamata tegevused tuletavad end pidevalt meelde ja tulemusteta päev rikub meelerahu. Kuidas oma päeva- ja nädalategevusi tõhusalt planeerida ja korraldada? Kas mõttekam on teha päeva- või nädalaplaan? Kuidas tulla kodukontoris toime, kui töö- ja eraelu piir kipub hägustuma?

Koolituse õpiväljundid:

Õppija

 1. analüüsib oma ajakasutust ning päeva- ja nädalakava
 2. kasutab erinevaid keskendumis- ja ajaplaneerimise tehnikaid
 3. prioritiseerib päeva-, nädala- ja ootamatuid ülesandeid

Koolituspäeva teemad

 1. Mis toimub kehas ja ajus rööptöö (multitaskingu) ajal?
 2. Igapäevased ajaröövlid ja nendega toimetulek. Ootamispauside ärakasutamine.
 3. Süvatöö võtted. Pomodoro tehnika.
 4. Päeva- ja nädalakava. Prioriteedid, eesmärgistamise tehnikad.

Koolituse päevakava näidis

10.00-12.00  Häälestusülesanne. Keskendumistehnikad. Süvatöö võtted.

12.00-12.30 Paus, lõunaaeg

12.30-14.00 Igapäevased ajaraiskajad, kuidas aega juurde tekitada. Prioritiseerimine.

14.00-14.15 Paus

14.15-15.15 Oma kalendri analüüs. Refleksiooniharjutused.

Õppemeetodid

 1. Suhtluspõhised lühiloengud.
 2. Rühmaarutelud. Loovülesanded.
 3. Iseseisvad mõtlemisülesanded. Refleksioon.
 4. Koolituseelsed ja -järgsed ülesanded (õpipaaride ja vastutuspartnerite teke)

Koolituspäeva pikkus:  6 ak tundi

Koolitaja: Kaire Viil on 7. taseme täiskasvanute koolitaja, juhtimiscoach, mentor, 2018. a aasta koolitaja.

Seda koolitust võib tükeldada ka paaritunnisteks õpiampsudeks vastavalt tellija eelistatud teemadele.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee