Ka kogenumad õpetajad ja mentorid vajavad inspiratsiooni ning soovivad oma juhendamisoskuste tööriistakasti täiendada. Coachivas stiilis kolleegi või õppija arengu toetamise oskus on  tuleviku õpetaja võtmepädevus. Teeme koolitusel praktikumina läbi kuus coachivat töövõtet, mis võimaldab neid kohe  kasutama hakata. Iga õppija saab coachivate võtete inspireeriva töövihiku, mida saab juba järgmisel päeval õpetamisel ja mentorkohtumistel kasutada.

Koolitus on igat osalejat kaasav, mitmekesiste õpivõtetega, väga praktiline ja ajusõbralik. Loenguampsud vahelduvad mitmekesiste liikuvate koostööülesannetega. See suurendab tiimis usaldust,  pühendumist organisatsiooni põhiväärtuste juurutamist igapäevatöösse.

Koolituspäeva kava (näidis)

9.30-11.00 Kuidas panna mentee või õppija oma arengu ja tulemuste eest vastutust võtma?
11.15-12.45 Coachivas stiilis mentorluse olemus ja põhimõtted. Mõjusate küsimuste tehnika.
12.45-13.15 Energiapaus
13.15-14.45 Storytelling ja metafoorid kui tööriist nõu andmise asemel.  Mentorkohumiste demod kolmikutes – mentor-mentee-vaatleja.

Koolitaja: Kaire Viil on 7. taseme täiskasvanute koolitaja; juhtimiscoach ja mentor. 2018. a aasta koolitaja.