Esinemisoskuste koolitus

Hea esinemine kujuneb siis, kui esinejal on tõesti midagi öelda, ta tunneb oma teemat ja oskab seda oma auditooriumile ka edasi anda. Hea esinemise eelduseks on korralik ettevalmistus ja harjutamine.

Koolitus annab osalejaile instrumendid, oskusteabe ja võimaluse harjutada esinemise paani ja struktuuri koostamist ning viimistleda esitlust lähtuvalt sihtgrupist.

Meie arendusprogramm aitab osalejatel:

  • määratleda eduka esinemise komponendid;
  • planeerida ja valmistada ette esitluse eesmärgid, struktuur ja ajakava;
  • teadvustada erinevate visuaalsete abivahendite mõju ja kasutusotstarvet;
  • tulla toime esinemispalavikuga;
  • aktiviseerida kuulajaid ja vastata rasketele küsimustele;
  • harjutada esinemist ning saada konstruktiivset tagasisidet enda personaalse esinemisstiili kohta.

Koolitustel kasutatav metoodika

Meie koolitustel kasutatav metoodika tagab osalejate aktiivse osavõtu, sest lühiloengute osakaal moodustab ainult viiendiku kogu koolituse mahust. Kuna uute oskuste arendamine nõuab suurt harjutuste osakaalu, viime oma koolitustel läbi palju rollimänge, meeskondlikke harjutusi, grupidiskussioone. Lisaks kasutatakse koolitusel palju äratajaid, videonäiteid, tegevuse planeerijaid, analüüse ja põhjalikku õppematerjali. Iga koolitus lõpeb osalejate isikliku arenguplaani koostamisega.

Koolitaja: Dmitri Volov. Dmitri on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1996. aastal raha ja panganduse ning turunduse erialadel. Dmitri on töötanud erinevates pankades peamiselt korporatiivpanganduse valdkondades. Lisaks finantssektorile on Dmitri töötanud ka  tööstusettevõtetes müügi- ja turundusdirektori ning ärijuhi ametikohtadel. Dmitri Volov on DVSP Consulting asutaja ning teeb koostööd ka teiste Eesti koolitus- ja konsultatsioonifirmadega nagu Inscape Koolitus, Invicta/Ariko ja BDA Consulting.  Dmitril on koolitaja- ja konsultandikogemus alates 2002. aastast. Dmitri Volov’il on erinevad rahvusvahelised konsultandi sertifikaadid – DiSC konsultandi sertifikaat (väljastaja Inscape Publishing), Persona konsultandi sertifikaat (väljastaja Persona Global). Dmitri  viib läbi koolitusi nii eesti, inglise kui vene keeles.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee