Kursus on mõeldud inimesele, kes tunneb vajadust ja motivatsiooni tõsta oma elukvaliteeti ja elada täisväärtuslikumat elu, tahab paremini mõista iseennast, omada rahuldust pakkuvaid suhteid ning keda huvitab üldinimlike teemade psühholoogiline ja psühhoterapeutiline süvakäsitlus.

 • Suhteprobleemid, lahkuminek
 • Motivatsioonipuudus
 • Rahulolematus, jõuetus, sihitus
 • Elujõu ja elurõõmu puudus
 • Depressioon
 • Ärevus, hirmud
 • Stress, pinge
 • Lähedase kaotus, rasked läbielamised
 • Füüsilised või alaväärsuskompleksid
 • Soov ennast paremini mõista

Kursuse programm ja käsitletavad teemad

Kursuse ülesehitus ja metoodika on suunatud sellele, et kasvaks osalejate emotsionaalne heaolu ja kohanemisvõime, väheneks kompleksite mõju, väsimus ja stress, muutuks selgemaks elamise eesmärk ja võimekus tulla toime elu ja selle kriisiperioodidega ning suureneks võimekus luua ja hoida rahuldustpakkuvaid suhteid nii iseenda kui teistega.

Kursuse lõpetajal on teoreetilised teadmised ning praktilised oskused ja kogemused, mis aitavad edukamalt toime tulla elus esinevate emotsionaalsete väljakutsetega. Ta tunneb ennast terviklikuma ja täisväärtuslikuma inimesena ning tema haavad ei kujunda enam nii tugevalt tema isiksust ja käitumismustreid. Minevikuhaavade tervenemise tulemusena saab avalduda potentsiaal, mis võimaldab luua enesele elu, millist tegelikult soovitakse elada.

Kursuse ülesehitus

Kursus koosneb 5 moodulist.

Kursusemoodulid ja käsitletavad teemad on järgmised:

I moodul: Sisemine laps ja baasemotsioonid

Empaatia, isiksuse struktuur, identiteedi osad, mineviku lugu, haavateadlikkus, esmased suhted (peresuhted), vajadused, projektsiooni- ja induktsioonimustrid (ülekanded), baasemotsioonid, haavapõhised käitumismustrid ja nende tervendamine, emotsionaalne kompensatsioon.

II moodul: Kompleksid

Kompleksi olemus, uskumussüsteemid, afektid (emotsionaalsed pursked), emotsionaalsed kokkutõmbumised, kondenseeritud kogemuste süsteemid, enese kompleksite kaardistamine, füüsilised kompleksid, suhe oma kehaga, intiimsus, tabud, (näilised) ühiskonna ootused, rollid, alaväärtuskompleksid, ebapiisavustunne, hirmud (äratõugatus, hüljatus), varjamine, isiksuse kujunemine kompensatsioonina kompleksile.

III moodul: Kalduvused psüühilistele häiretele

Levinumad psüühilised häired (patoloogiad), tendents nende tekkeks, ärevus, kurvameelsus, depressioon, depressiooni liigid, identiteediosad, ärrituvus, emotsionaalne allasurutus, negatiivsed õpitud käitumismustrid; vaimsed, mentaalsed, emotsionaalsed ja kehalised sfäärid, leinafaasid, toimemehhanismid, triggerid (emotsionaalsed käivitajad), emotsioonide vabastamine.

IV moodul: Suhted ja seksuaalsus

Suhtetüübid, kompensatsioonsuhted, suhete alustalad, haavad ja vajadused, psüühe roll partneri valikul, rollid suhtes, suhtepõhine elitarism, suhe kui entiteet, individuaalsus suhtes, häbi ja haavatavus, intiimsus, seksuaalsed rollid, erinevad seksuaalkäitumise viisid, seksuaalsus kui isiksusemustrite käivitaja, uskumused, tabud, piirid ja turvalisus, haavatavus ja läheduse lubamine.

V moodul: Vaimne areng ja eneseteostus

Ego-teadlikkus, vaimse arengu etapid (+autentsus, transtsendentsus, ühtsus), mõtlemise tüübid (pre- ja transverbaalsus, perspektiivi muutus), uskumussüsteemid, isiksuseomadused, sisemised ressursid, arhetüübid ja varjud, anima ja animus, visioonid ja potensiaali rakendamine.

Grupi suurus: 20 inimest

Metoodika: Kursus on grupiteraapia vormis, rõhuasetusega praktilisel käsitlusel. Kombineeritakse teooriat ja järgmisi aktiivmetoodikaid:

 • Grupitööd
 • Konstellatsioonid
 • Simulatsioonid
 • Rännakud, juhendatud meditatsioonid
 • Demonstratsioonid
 • Psühhodraama
 • Individuaalne töö
 • Kehatöö
 • Kodutööd

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee