Veenmine ja mõjutamine ei ole tänapäeva kontekstis enam halvustavad sõnad. Reklaam, teised inimesed ja me ise mõjutame igapäevaselt teineteist. Kasuta minu toodangut, tee nagu mina ütlen, osta minu teenust – see on elu.

Koolitusel selgitatakse kogemuste veenmise ja mõjutamise taktikat ning tehnikat. Läbi treeningute harjutatakse omandatud teadmiste rakendamist praktikas. Koolitus sobib inimestele, kelle töövaldkonda kuulub vestluste, intervjuude läbiviiimine, inimeste juhendamine ja motiveerimine ning kelle töö üheks ülesandeks on inimeste veenmine ja mõjutamine. (avalik teenistus/erasektor).

Koolituse eesmärk:

  • teab tunnuseid ja oskusi, mis on olulised heale veenmis- ja mõjutamisoskusega inimesele
  • tunneb veenmise ja mõjutamise tehnikat
  • oskab konstrueerida vestlust või intervjuud enda eesmärkide saavutamiseks
  • läbi praktiliste harjutuste omandab kogemusi veenmis- ja mõjutamistaktika kasutamiseks

Treeningu tulemusena osaleja:

  • tunneb veenmis- ja mõjutamistehnikat
  • teab millised on hea veenja tunnused
  • teab milliseid oskusi vajab hea veenja
  • oskab rakendada õpitud teadmisi praktikas
  • oskab planeerida veenmiseks või mõjutamiseks kasutatavaid vahendeid
  • saab läbi treeningu vajalikke kogemusi

Koolitusel lahendatakse praktilisi ülesandeid nii rühmatöö kui ka individuaaltreeninguna.

Koolituse maht: 14 ak tundi

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee