Eesmärk: tutvustada ohutusnõudeid kõrgustes, suletud mahutis või kaevanduses töötavatele ning tuletöid tegevatele töötajatele

Maht: 20 tundi

Sisu:

  1. põhinõuded töökorraldusele
  2. nõuded töövahenditele ja seadmetele
  3. nõuded tõstemehhanismidele
  4. nõuded turvavarustusele
  5. ohutusnõuded tuletöödel
  6. turvanõuded katusel töötamisele
  7. ohutusnõuded suletud mahutis töötamisele
  8. töötervishoiu määrus

Koolitus lõpeb eksamiga.

Õppekeel: eesti või vene keel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Lisainfo ja registreerimine:

tel 53 475 016 (eesti keeles)
tel 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit