fbpx

Sihtgrupp: Asutuste-organisatsoonide ja kodanikuühenduste liikmed, kes osalevad avalikus suhtluses ning tegelevad organisatsioonis avaliku esinemisega, ettekannete ja kõnetekstide koostamise ning esitamisega

Koolituse eesmärk:

 • tõsta eneseväljendussuutlikkust kvaliteetsete teenuste pakkumisel;
 • parandada suhtlusoskust;
 • tõsta kõne/ettekande koostamise ja esitamise kvaliteeti;
 • toetada organisatsiooni arengut ja arendamist;
 • anda koolitusel osalejaile praktiliste harjutuste abil teavet oma esinemisoskuste parandamisest ja auditooriumiga koostööst;
 • abistada koolitusel osalejaid vabanemaks esinemisoskust pärssivaist tegureist (närveerimine, kehapinge, kõnetakistus jne.);
 • tõsta kodanikuühenduse liikmete arendamise abil ühenduse institutsionaalset võimekust ja suutlikkust.

Koolituse sisu:

 • ettekande kirjutamise praktikum ja analüüs (kodutöö);
 • põhilised eksimused avalikul esinemisel koos praktiliste näidetega;
 • esinemisoskused ja nipid;
 • ettekande struktuur;
 • koostöö auditooriumiga;
 • pinged ja segavad faktorid ning neist vabanemine.

Koolituse maht: 8 ak.t

Oodatav tulemus:

 • suureneb esinemisjulgus, omandatakse ettekande koostamise ja esitamise oskus, osatakse vabaneda esinemist negatiivselt mõjutavaist tegureist;

Väljundid: koolitusel osaleja oskab koostada ettekande teksti, suudab seda atraktiivselt esitada, haarata kaasa auditooriumit ning mõjutada kuulajaid konkreetse sõnumiga.

Koolitusmetoodika: koolitus on üles ehitatud materjali tutvustusele teoreetilise loengu, arutelu, grupitööde ja praktiliste ülesannete vormis, kujundades sellega paremat arusaamist koostöösuhtest esitaja-auditoorium

Õppekeel: eesti või vene keel

Info ja registreerimine:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
Telefon: 335 2137; 335 2707
E-post: info@kvkoolitus.ee