fbpx

Koolituse eesmärk:
– teada, mis motiveerib eri põlvkondade inimesi õppima ja tööl käima;
– osata luua tõhusaid õppevahendeid ja planeerida õppima innustavat tundi.

Õpiväljundid:
koolitusel osalenu:
– tunneb põlvkondade erinevusi;
– loob digiajastu õppija eripära arvestades nüüdisaegseid õppematerjale;
– rakendab koolitusel saadud teadmisi tundide planeerimisel.

 

Koolitaja: MA Kaire Viil, TTÜ Virumaa Kolledži lektor