fbpx

Sihtrühm: mittetulundusühingud
Koolitusmaht: 2-päeva (16 ak.tundi)

Koolituse 1. päev „Dokumendihaldus“

  • Dokumendihalduse korraldus, valdkonna mõisted. Riiklikud normdokumendid – seadused, määrused, standardid.
  • Sisemised normdokumendid – dokumentide liigitusskeem, asjaajamiskord.
  • Dokumentide loomine – dokumendiplangid, elemendid, dokumentide liigid, e-kiri
  • Dokumendiringlus, dokumentide menetlemine.
  • Praktiline töö – vastuskirja koostamine, dokumentide registreerimine.

Koolituse 2. päev „Arhiivihaldus“

  • Asutuse arhiivitöö korraldamine. Dokumentide loetelu, selle kasutamine igapäevases dokumenditöös. Dokumentide loetelu muutmine. Enamesinevatest vigadest dokumentide loetelu koostamisel. Dokumentide ja arhivaalide üle arvestuse pidamine.
  • Arhiivikirjeldamise põhimõtted. Arhivaalide hindamine, hindamise eesmärk. Arhivaalide hävitamine. Arhiivikorrastamise põhimõtted, praktilised võtted.
  • Dokumentide ettevalmistamine pikaajaliseks säilitamiseks arhiivimoodustaja juures.
  • Digitaalne arhiveerimine – kas see on arhiivinduslikus mõttes midagi uut?

Väljund: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus

Tellimine ja info:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee