fbpx

Kursuse eesmärgiks on omandada oskused konfliktsituatsioonidega toimetulekuks, rasketes kõnelustes osalemiseks ning nende algatamiseks ja läbiviimiseks.

Sihtgrupp: kõik, kellel on vajadus juhtida või osaleda rasketel kõnelustel, saavutada lahendusi konfliktsetes situatsioonides.

Kursuse sisu:

 • Me elamegi konfliktide maailmas: konfliktid kui elu lahutamatu osa. Kuidas konflikti ära tunda? Mida head on konfliktis? Kes on konflikti osapooled ja millised on nende rollid?
 • Miks ootame lahendusi selle asemel, et hakata lahendama? Psühholoogilised tagamaad ja põhjused.
 • Ettevalmistus konflikti lahendamiseks. Konfliktidega toimetuleku erinevad strateegiad, nende valik ja läbimängimine.
 • Läbirääkimised konfliktis
 • Harjutused ja analüüs
 • Raske kõneluse samm-sammuline ülesehitus, plaan
 • Raske kõneluse harjutused
 • Kuidas kõnelust juhtida? Mida vältida ja kuidas teist osapoolt teadlikult mõjutada?
 • Kokkuleppe disainimine
 • Kokkuleppest kinnipidamise jälgimine ja tagasiside andmine
 • Kõigi osalejate tunnustamine

Registreerimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
Telefon: 335 2137; 335 2707
E-post: info@kvkoolitus.ee