fbpx

Koolituse eesmärk: Äriühingute esindajatel on vajalikud teadmised ja oskused äriühingu tegevusi puudutavate lepingute koostamiseks ja arusaamiseks.

Koolituse sihtrühm: tegutsevate äriühingute juhid ja liikmed

Koolituse teemad:

  • äriühingu tegevust puudutavad punktid töölepinguseadusest ja võlaõigusseadusest;
  • Erinevad lepingud (tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping jm).

Kestus: 16 akad. tundi.

Koolituse ajakava:

1. päev

  • Olulisemad õiguslikud aspektid müügilepingu sõlmimisel, kohustuste täitmisel ja kohustuste rikkumisel.
  • Olulisemad aspektid üürilepingu, sh rendilepingu sõlmimisel, täitmisel ja kohustuste rikkumise korral. Kaasuse lahendamine.

2. päev

  • Olulisemad aspektid käsunduslepingu, sh juhatuse liikme lepingu ja töövõtulepingu sõlmimisel, täitmisel ja kohustuste rikkumise korral. Kaasuse lahendamine.
  • Uus töölepingu seadus. Olulisemad muudatused tööõiguses seoses töölepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamisega.

Lektor: õigusteaduste magister, õigusvaldkonna koolitaja

Väljund: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus

Tellimine ja info:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee