fbpx

Koolituse eesmärk: MTÜde ja SA esindajatel on vajalikud teadmised ja oskused MTÜ tegevusi puudutavate lepingute koostamiseks ja arusaamiseks.

Koolituse sihtrühm: tegutsevate mittetulundusühenduste ja sihtasutuste juhid ja liikmed

Koolituse teemad:

  • Mittetulundusühinguõigus ja MTÜ-de tegevuse reguleerimise põhimõtted;
  • MTÜde tegevust puudutavad punktid töölepinguseadusest ja võlaõigusseadusest;
  • Erinevad lepingud (tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping jm).

Kestus: 8 akad. tundi.

Koolituse ajakava:

  • Olulisemad õiguslikud aspektid mittetulundusühingute juhtimises, organite omavahelistes suhtes ja nende tegevuses.
  • Olulisemad aspektid käsunduslepingu, sh juhatuse liikme lepingu ja töövõtulepingu sõlmimisel, täitmisel ja kohustuste rikkumise korral. Kaasuse lahendamine.
  • Uus töölepingu seadus. Olulisemad muudatused tööõiguses seoses töölepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamisega.

Lektor: õigusteaduste MA, õigusvaldkonna koolitaja

Väljund: Kersti Võlu Koolituskeskus

Tellimine ja info:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee